Dagelijks bestuur ELZA Centrum

Het dagelijks bestuur is een groep personen die door het bestuursorgaan verkozen zijn. Zij staan in voor de dagelijkse werking van de vzw.

Het dagelijks bestuur van vzw Eerstelijnszone Antwerpen Centrum zijn:

Geert Van de Voorde

DB ELZA Geert
Voorzitter / cluster gezondheid

Christophe Geldof

christophe
Ondervoorzitter / cluster gezondheidszorg

Monique Gauquie

DB ELZA Monique
Penningmeester / cluster welzijn

Daan Sanders

DB ELZA Daan
Secretaris / cluster lokaal bestuur

Mario Barremaecker

DB ELZA Mario
Bijkomend lid / cluster optionele partners

Koen Kuylen

DB ELZA Koen
Bijkomend lid / cluster PZON