De persoon met een zorgvraag centraal in Houtland en Polder

De eerstelijnszone staat voor doelgerichte zorg: zorg waarin de persoon en niet de ziekte of beperking centraal staat. Professionals in een eerstelijnszone werken samen met de persoon met een zorgvraag aan de weg naar de meest optimale en best mogelijke levenskwaliteit.

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Een goede kwaliteit van leven voor en door elke burger: die start met jouw inzet op preventieve actie.

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. 

Ken jij iemand die mantelzorger is?
Neem dan even de tijd om deze persoon een hart onder de riem te steken! 

Help je deze boodschap mee verspreiden?
Stuur dan deze oproep door naar je collega's en kennissen. Of maak gebruik van de Cadeau-cheque 2022 -> pdf bestandMantelzorg cadeau-cheque2022.pdf (227 kB)

Ga je ook aan de slag met het campagnemateriaal?
Surf dan naar wvlzorgt.be voor meer informatie!