De persoon met een zorgvraag centraal in Schelde en Leie

De eerstelijnszone staat voor doelgerichte zorg: zorg waarin de persoon en niet de ziekte of beperking centraal staat. Professionals in een eerstelijnszone werken samen met de persoon met een zorgvraag aan de weg naar de meest optimale en best mogelijke levenskwaliteit.

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Een goede kwaliteit van leven voor en door elke burger: die start met jouw inzet op preventieve actie.

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. 

Bewegen op verwijzing

Wat is de bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’? De 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van de beweegcoach een beweegplan op maat.

Kom Op Tegen Kanker Schelde Leie

Eerstelijnszone Schelde-Leie en Kom op tegen Kanker organiseren ook in 2022 praatcafés en koffiemomenten voor mensen met kanker en hun naasten.

De Gele Doos

De 'Gele Doos' is een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke persoons-, contact-, en medische gegevens. Ze dient in de koelkastdeur bewaard te worden. Wanneer ouderen in nood verkeren, vinden diensten als de brandweer, politie en hulpverleners sneller de nodige informatie.