De sociale SPOC (sSPOC) van ELZ Scheldekracht

  • 3 maart 2021

Om verspreiding van het coronavirus in te dijken werd in gans Vlaanderen sterk ingezet op contact- en bronopsporing. Zo ook binnen ELZ Scheldekracht waar alle 8 gemeenten unaniem kozen om bijkomend lokale contact- en bronopsporing te organiseren.

Binnen de lokale contactopsporing werden we al snel geconfronteerd met mensen die bijkomende ondersteuning nodig hadden nadat ze in quarantaine of isolatie werden gezet. Ook vanuit de huisartsen kregen we dergelijke signalen door. Hierbij meer over de aanpak van de sSPOC.

Dit gaat veelal over nood aan boodschappenhulp maar het kan ook gaan over psycho-sociale ondersteuning, zorg voor de mantelzorger, nood aan thuiszorg, …

Hierop sloegen de OCMW’s, DMW’s en het CAW de handen in elkaar en werd de sSPOC in het leven geroepen, de sociale SPOC. Met de sSPOC creëren we een centraal aanmeldpunt voor alle corona-gerelateerde hulpvragen* binnen onze zone. De sSPOC stuurt de vraag dan door naar de bevoegde dienst die dit dan verder opvolgt. 

Op die manier willen we enerzijds snel en laagdrempelig hulp bieden aan de persoon met een zorgnood maar anderzijds ook de zorgverlener in de frontlinie ontlasten. 

De diensten engageren zich tot een contactname binnen een periode van 24u waarbij dit in urgente situaties uiteraard sneller kan.

In het weekend worden normaliter geen vragen opgenomen, er wordt gevraagd ondersteuningsvragen zeker door te sturen op vrijdag voor 15u. In heel urgente situaties kan hier wel van afgeweken worden. 

Aanmeldingen voor de sSPOC zijn welkom vanuit alle eerstelijnsactoren in regio Scheldekracht** en kunnen via Siilo (Nathalie Van Landeghem) of via mail (sspoc@elzscheldekracht.be) doorgegeven worden. 

* Deze samenwerking werd expliciet opgesteld in het kader van COVID-19 tussen deze 3 partners. Er wordt gekeken om deze samenwerking duurzaam te verankeren in onze werking en ook uit te breiden naar andere actoren.

** ELZ Scheldekracht is een samenwerkingsverband in regio Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke