De vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke in cijfers

  • 4 juni 2021

Deze week kunnen de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke de doelgroep van de risicopatiënten afronden. De uitnodiging van de brede bevolking gaat gepaard met de drukste dagen in het centrum. Toch zijn de centra geen vaccinatiefabrieken. De bezoeker staat centraal, en dat vertaalt zich in hoge tevredenheidscijfers. 

 

 

 

Hoge vaccinatiegraad bij 65+ en nu ook bij risicopatiënten

Het werk in de vaccinatiecentra wordt door de bezoeker gezien én gewaardeerd. ‘De mensen tonen hun appreciatie op verschillende manieren’, zegt Sanne Vandromme, programmamanager bij Eerstelijnszone Scheldekracht. ‘en in de eerste plaats doen ze dat door vertrouwen te tonen en hun prik te komen halen. Dat is het allerbelangrijkste. We willen dan ook de inwoners van onze zone bedanken voor hun bereidheid om het vaccin te komen halen.’ 

De vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke halen dan ook mooie cijfers. Meer dan 96% van de 65-plussers haalde eerder al het vaccin. 

Deze week kon de eerstelijnszone de groep van de risicopatiënten afronden en ook daar verwacht de eerstelijnszone een mooie score. Voor precieze cijfers is het hier nog te vroeg.  

Nog geen uitnodiging gekregen?

  • Ben je zelf 65+ en kreeg je nog geen uitnodiging? Dan wend je je best tot je huisarts.
  • Ben je risicopatiënt en kreeg je nog geen uitnodiging? Je registratie als risicopatiënt kan je nakijken via www.myhealthviewer.be. Je meldt je aan met je identiteitskaart bij ‘mijn COVID-19 info’. Als je daar geregistreerd staat en je kreeg nog geen uitnodiging, kan je dat aan je huisarts melden. Zwangere vrouwen kunnen zich nog steeds bij hun huisarts melden. 

Hoge tevredenheidscijfers

De tevredenheid van de bezoekers blijkt ook uit statistieken. In het vaccinatiecentrum van Wetteren werd bij de bezoekers een tevredenheidsenquête afgenomen door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Mensen gaven aan bijzonder tevreden te zijn, vooral over het onthaal, de ondersteuning en de begeleiding in het vaccinatiecentrum. Van de 250 respondenten gaf 82% zelfs een 10/10 voor deze service. Ook het vlotte verloop van de vaccinaties kreeg een vergelijkbaar hoge score in de enquête, net als de algemene tevredenheid van de bezoeker over het vaccinatieproces in het centrum. 

De reacties van de bezoekers zijn hartverwarmend’, zegt Vandromme. ‘Mensen zijn opgelucht dat ze eindelijk hun vaccin krijgen en zijn ook in beide vaccinatiecentra lovend over de begeleiding. Soms brengen mensen zelfs een attentie mee. Dat hoeft uiteraard niet, want wij doen dit uit engagement en het vaccin is een recht, maar de waardering van de mensen houdt ons absoluut gemotiveerd.’ 

Vaccins en prikken

In totaal waren de centra van Wetteren/Wachtebeke sinds de start op 23 februari tot en met 30 mei 606 uur open. In die tijd plaatsten beide centra samen 60 383 prikjes, waarvan 45 175 eerste dosissen en 15 208 tweede dosissen, In Wetteren werden er 32 775 prikjes gegeven, in Wachtebeke 27 608.  

Om dit te realiseren zijn er in Wetteren 437 medewerkers actief in het centrum, waarvan 307 op vrijwillige basis. In Wachtebeke zijn er 379 medewerkers geregistreerd waarvan 280 vrijwilligers.

Ook achter de schermen wordt er veel werk verzet. Om al die afspraken te bevestigen en om mensen met vragen te woord te staan, zijn intussen 8 calltakers fulltime bezig, aangevuld met 8 vrijwilligers. Sinds de start tot nu ontvingen zij al meer dan 50.000  telefoontjes!

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Mensen verplaatsen zich vooral met de wagen naar het vaccinatiecentrum. Het openbaar vervoer is gratis. De shuttledienst die van het station van Wetteren naar het vaccinatiecentrum rijdt, werd ongeveer 40 keer gebruikt. 

Mensen die moeilijk te been zijn, kunnen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale en ander aangepast vervoer. Zij verzorgden al meer dan 650 ritten, met 40 (vrijwillige) chauffeurs. Ongeveer 400 ritten daarvan gingen naar Wachtebeke en 250 naar Wetteren. Er zijn ter plekke in elk vaccinatiecentrum 8 rolstoelen beschikbaar. 

De centra zijn ontworpen volgens de principes van ‘Universal Design’. Dat stelt de gebruiker centraal. In plaats van oplossingen te zoeken voor bepaalde beperkingen, wordt meteen gestreefd naar optimale toegankelijkheid voor iedereen. 

De centra scoren effectief ook goed op vlak van bereikbaarheid en toegankelijkheid in de tevredenheidsenquête. Meer dan 95% van de respondenten gaf hiervoor een zeer goede score aan het vaccinatiecentrum in Wetteren. 

De laatste rechte lijn is ingezet

De centra in Wetteren en Wachtebeke zijn volledig klaar voor de laatste rechte lijn in de vaccinatiecampagne. De eerste twee weken van juni zijn beide centra samen 214 uren open en zijn er maar liefst 25 000 prikken gepland!