Dementie support aan huis*

Dementiezorg aan huis 

dementiezorg aan huis prent

CONTEXT

In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen een vorm van dementie. Het Expertisecentrum Dementie verwacht dat dit aantal in 2035 maar liefst met 42% zal stijgen. 

In Eerstelijnszone Schelde & Leie mogen we ons zelfs aan een hogere stijging verwachten dan het Vlaamse gemiddelde. Wanneer we dit individueel per gemeente bekijken zien we volgende stijging:
Sint-Martens-Latem: + 44%, De Pinte: + 41,4%, Deinze: + 39,5%, Zulte: + 46,2% en Nazareth: + 76%.

In onze Eerstelijnszone gaat het dus over een gemiddelde stijging van 49,4%.

Van het aantal personen met dementie woont 70% thuis waar ze ondersteuning krijgen van hun mantelzorger(s) en/of professionele hulpverleners. In de ELZ Schelde-Leie willen we om die reden inzetten op dementiezorg aan huis. Dit is immers van groot belang. Niet enkel voor de persoon met dementie maar ook voor de mantelzorger(s) en alle actieve professionele hulpverleners in onze eerstelijnszone.

ACTIE

     1. Vroegtijdige detectie en sensibilisering
Het duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar na de eerste tekenen dat de diagnose dementie wordt gesteld bij een arts. Bij jongdementie duurt dit nog eens dubbel zo lang.
We willen daarom met de partners in de Eerstelijnszone werk maken van een vroegtijdige detectie en sensibilisering van dementie. 

     2. Begeleiding rouwproces en opstart vroegtijdige zorgplanning
Het krijgen van de diagnose is meestal de start van een rouwproces. We willen personen met dementie hier graag in begeleiden en ondersteunen. Het opstarten van vroegtijdige zorgplanning is hier volgens ons nauw mee verbonden.

     3. Lokale sociale kaart voor dementiezorg
Met deze actie willen we het bestaande aanbod in onze Eerstelijnszone in kaart brengen. We hebben de ambitie om de kaart toegankelijk en laagdrempelig op te bouwen zodat ook de persoon met dementie deze lokale sociale kaart kan gebruiken.
 

INDICATOREN

 • Actie 1: Vroegtijdige detectie en sensibilisering
  Indicator 1: Instrument implementeren ter ondersteuning van vroegtijdige detectie
  Indicator 2: Sensibiliseringscampagne uitrollen
 • Actie 2: Begeleiding bij het rouwproces en opstart vroegtijdige zorgplanning
  Indicator 1: Aantal opgemaakte vroegtijdige zorgplanningen
  Indicator 2: Aantal opgestarte begeleidingen
 • Actie 3: Lokale sociale kaart voor dementiezorg
  Indicator 1: Opmaak van een lokale sociale kaart voor dementiezorg
  Indicator 2: Aantal downloads op de website van de ELZ
   

Denkt u graag mee over dit thema? Schrijf u dan hier in om deel te nemen aan de werkgroep!