Dienst Slachtofferhulp van het CAW ondersteunt de slachtoffers en hun familie.

  • 6 augustus 2021

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers, waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. 

De eerste schok na de ongeziene wateroverlast is intussen voorbij, maar de emotionele verwerking schiet vaak pas later in gang. De dienst Slachtofferhulp van het CAW ondersteunt de slachtoffers en hun familie.

Ken je iemand die nood heeft aan emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie na deze ramp?


Verwijs hen dan zeker door naar het CAW.

Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Delen is lief!

#samensterk