DVC Heilig Hart Deinze en Broeder Ebergiste Vurste op zoek naar een Master of science in de tandheelkunde

  • 27 april 2021

Afbeeldingsresultaten voor logo heilig hart deinze

Afbeeldingsresultaten voor logo ebergiste

VACATURE MASTER OF SCIENCE IN DE TANDHEELKUNDE, specialisatie bijzondere tandheelkunde

DVC Heilig Hart en Broeder Ebergiste zijn op zoek naar een Master of science in de tandheelkunde, bij voorkeur aangevuld met specialisatie bijzonder tandheelkunde.

Ben jij een tandarts met een hart voor bijzondere zorg?

Het DVC Heilig Hart in Deinze biedt ondersteuning en zorg aan bijna 400 kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige tot diep verstandelijke beperking. Onze zorgvragers hebben veelal een bijkomende motorische, zintuiglijke beperking en of gedragsproblematiek. Ook zorgvragers met een niet aangeboren hersensletsel, een psychische beperking of autismespectrumstoornis vinden hier een thuis.

Ebergiste biedt ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking. De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio Gent, Deinze, Gavere met Borgwal (Vurste) als hoofdlocatie waar de consultaties doorgaan.

Wat wordt er van jou verwacht?

Als tandarts binnen beide dienstverleningscentra zijn jouw taken in hoofdzaak gericht op

  • Het verrichten van medische consultaties op locatie DVC Heilig Hart te Deinze en te Ebergiste in Vurste.
    De focus ligt voornamelijk op mondhygiëne (80%), in beperktere mate parodontologie (tandextracties), vullingen en heel beperkt tandprotheses.
  • Naar frequentie richten we ons op een halve dag per week in elke voorziening, met een totaliteit van een volledige dag per week.

Hiertoe zoeken wij ons team te versterken met

- Een erkende Master of science in de tandheelkunde, bij voorkeur aangevuld met specialisatie bijzonder tandheelkunde op zelfstandige basis voor een langdurig engagement

- Een tandarts met zin om te werken met en voor een patiëntengroep met een verstandelijke beperking. Kortom, een tandarts met een hart voor bijzondere zorg.

- Een tandarts die zich kan identificeren met de visie en waarden van DVC Heilig Hart en Ebergiste.

Wat bieden wij jou aan? Wij bieden

- een prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.

- een ingerichte consultatieruimte uitgerust met de nodige infrastructuur voor het uitvoeren van de consulten

- planning en voorbereiding van de consulten door verpleegkundigen van de medische dienst

- verpleegkundige ondersteuning tijdens de consulten

- afwerking na de consulten (bv. bestellen medicatie, reinigen en steriliseren van materialen, …) door verpleegkundigen van de medische dienst

- parkeergelegenheid voorbehouden voor artsen dichtbij de ingang

Sollicitaties kunnen worden doorgemaild tav de heer Dirk Remy, algemeen directeur via dirk.remy@dvcheilighart.be
of ter attentie van An Schoors, algemeen directeur van Ebergiste, an.schoors@ebergiste.broedersvanliefde.be.

Elke sollicitatie zal met de nodige discretie worden behandeld. Bij voorkeur indiensttreding vanaf september 2021.

Bijkomende inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij Dirk Remy, An Schoors of Elisa Lust, medisch-paramedisch manager DVC Heilig Hart (elisa.lust@dvcheilighart.be).