Een COMPAS voor palliatieve zorg

  • 30 april 2021

pdf bestandRekruteringsflyer compas project.pdf (622 kB)

O P D A T  I E D E R  D I E  N I E T  M E E R  G E N E Z E N  K A N ,  D E  B E S T E  Z O R G  K R I J G T  N U  E N  I N  D E  T O E K O M S T .

Teken jij graag mee aan de krijtlijnen van de toekomstige palliatieve zorg? Heb jij ervaring met palliatieve zorg? Of heb je ideeën over hoe palliatieve zorg er in de toekomst moet uitzien? Sta jij voor goede zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en hun naasten?

Dan is het COMPAS project op zoek naar jou!

Het COMPAS project nodigt iedereen uit om mee vorm te geven aan de palliatieve zorg van de toekomst. Het project is een samenwerking tussen UZ Gent en UGent en wordt gefinancierd door Kom op Tegen Kanker.

We zoeken patiënten, naasten, mantelzorgers, zorgverleners, vrijwilligers, onderzoeksmedewerkers, beleidsmedewerkers en geïnteresseerden die vanuit hun ervaring mee kunnen denken over wat belangrijke hefbomen zijn voor die toekomstige palliatieve zorg. Opdat elke patiënt die niet meer kan genezen de beste zorg kan ontvangen, samen met zijn naasten.

WIL JIJ GRAAG JOUW STEENTJE BIJDRAGEN?

Dan nodigen we je uit voor het invullen van de COMPAS vragenlijst. Je vult hem online in. Dat vergt ongeveer 25 minuten.