Een getuigenis over de toegankelijkheid van de vaccinatiecentra in Wetteren en Wachtebeke

  • 3 juni 2021

In de vaccinatiecentra in Wetteren en Wachtebeke ontvangen we bijna alle inwoners van onze gemeenten, en dat in een sneltempo. Dat wil ook zeggen dat er verschillende personen met een beperking langskomen. De centra zijn daarop voorzien. 

Een bezoek voorbereiden

Het begint eigenlijk al bij de uitnodiging en de bevestiging van de afspraak. Het callcentrum biedt extra ondersteuning aan wie dat nodig heeft.

Ze gaan mee op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld voor de verplaatsing naar het centrum. Het centrum kan ook verwittigd worden om iemand op een goede manier te onthalen. Voor de verplaatsing zelf zijn er heel wat opties. Je kan gratis met het openbaar vervoer of beroep doen op individuele vervoersondersteuning. Je mag ook een begeleider meenemen als je dat nodig hebt. Ook kunnen de stewards ter plekke altijd helpen.

De gebruiker centraal

De centra van Wetteren en Wachtebeke zijn ontworpen vanuit het principe van ‘Universal Design’. Dat wil zeggen dat de gebruiker centraal staat bij het ontwerp. In plaats van oplossingen uit te werken voor specifieke beperkingen, wordt gezocht naar een ontwerp dat voor iedereen makkelijk bruikbaar is. Het vaccinatiecentrum zit dan ook heel logisch in elkaar zodat ook iemand die minder goed ziet of hoort, de taal niet machtig is,… er makkelijk zijn weg kan vinden. 

Verbeteren is altijd mogelijk. Sinds de centra gestart zijn, hebben we veel geleerd. Zo zijn er bijkomende maatregelen getroffen voor blinde of slechtziende en dove of slechthorende bezoekers. Het kan soms druk zijn in het vaccinatiecentrum. Daarom zijn de verschillende stappen ook schriftelijk beschikbaar. Ook is er ringgeleiding aanwezig in de centra. Hiermee kan een verpleegkundige of begeleider in het centrum via een microfoon aansluiten op het hoorapparaat van een bezoeker. Wie geen hoorapparaat heeft, kan een telefoonhoorn opnemen. 

Voor slechtziende of blinde bezoekers kunnen de stewards heel wat moeilijkheden ondervangen. Mensen die zich in die situatie bevinden, kunnen zich in het vaccinatiecentrum extra kenbaar maken met een button. Zo weten medewerkers dat die persoon misschien wel wat meer ondersteuning kan gebruiken.

De getuigenis

Luc Dobbelaere uit Merelbeke is zelf blind en was bereid om met ons zijn ervaringen in het vaccinatiecentrum in Wetteren te delen. 

Hoe heeft u uw verplaatsing naar het vaccinatiecentrum georganiseerd? 

Ik ben met de trein naar Wetteren gegaan. Een gratis ticket is voor mij als blinde sowieso voorzien. Ik woon dicht bij het station van Merelbeke en neem regelmatig de trein. Mijn zelfredzaamheid is voor mij heel belangrijk. Op de trein was er begeleiding voorzien van de NMBS en in Wetteren stond er iemand van het vaccinatiecentrum op mij te wachten. Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Dat had ik op voorhand kunnen afspreken. Dat was belangrijk voor mij, want een vreemde omgeving is wel moeilijk. 

Ik maakte dan gebruik van de taxidienst van aan het station naar het vaccinatiecentrum. De chauffeur bleef wachten tot ik klaar was om mij terug te brengen, want ik moest natuurlijk een trein terug halen naar Merelbeke. Het contact met zowel de chauffeur als de begeleiding was heel goed. 

En in het vaccinatiecentrum zelf? 

Ik ben er heel goed ontvangen; ‘tot in de puntjes’ mag ik zeggen. Voor mij gaat zoiets wel gepaard met een zekere spanning. Ik moet bijvoorbeeld mijn identiteitskaart afgeven, mijn kleren wegleggen, maar ik zie niet wat er daarmee gebeurt. Dat blijft wel stresserend. Ik zal dan zelf expliciet duidelijk maken dat het voor mij belangrijk is om dat te weten, ik sta dan op mijn strepen. Maar de begeleider van het vaccinatiecentrum heeft dat voor mij bijgehouden in heel het traject. Hij zorgde er ook voor dat ik de rode lijn kon volgen die ik moest aanhouden. Hij zal mij ook begeleiden bij de tweede prik. 

In de centra zijn buttons voorzien waarmee je je kenbaar kan maken, maar dat heb ik niet gebruikt. Ikzelf maak mij kenbaar met een witte stok. 

Wat is uw motivatie om zich te laten vaccineren? 

Ik sta op mijn gezondheid en hou die heel goed in de gaten. Mijn bloeddruk, hartslag, gewicht,… volg ik op de voet. Ik drink en rook niet en blijf actief. Ik heb ook altijd gewerkt als sportlesgever, in een fitness. Dus mijn gezondheid is een motivatie. Ik doe het ook voor de anderen: om te vermijden dat ik iemand anders zou besmetten. Ik neem ook jaarlijks een vaccin tegen de griep. 

Ik had nu wel wat koorts de dag na mijn vaccin, maar daar maakte ik me geen zorgen over. Dat was voor mij een bewijs dat mijn lichaam goed reageerde. 

Meer informatie

Bekijk hier meer algemene informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze vaccinatiecentr.