Een goede sociale kaart (voor ELZ Scheldekracht)

  • 3 maart 2020

Op 14 februari – hoe kan het ook anders, de dag van de liefde – werd een oproep gelanceerd om samen werk te maken van de doelstellingen van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, binnen de werkateliers! Eén van de thema’s die als prioriteit naar voor werden geschoven is de Sociale Kaart.

 

 

Er is veel vraag naar een gebruiksvriendelijke, geactualiseerde en volledige Sociale Kaart. Maar de tool op Vlaams niveau voldoet (nog) niet aan alle verwachtingen. Zetten we in op het verbeteren en de bekendmaking van de Sociale Kaart of ontwikkelen we een lokaal initiatief? 

Het is een doelstelling van ELZ Scheldekracht om actief mee te werken aan de bekendmaking van de Sociale Kaart, zorgaanbieders aan te sporen om hun aanbod op de Sociale Kaart bekend te maken en er mee over te waken dat de gegevens geactualiseerd en volledig zijn.

Binnen ELZ Scheldekracht vormen de werkateliers de kern van de werking. Het is daar dat we daadwerkelijk stappen wilen vooruit zetten, dingen in de praktijk gaan veranderen, gaan concretiseren, … concrete actie-ideeën groeien en worden uitgewerkt! Aan de hand van ‘small-wins’ wensen we de meerwaarde van samenwerking aan te tonen!

Dus ben jij werkzaam binnen ELZ Scheldekracht, gedreven om mee na te denken over de Sociale Kaart (of een ander thema uit de oproep) én mee de handen uit de mouwen te steken? Ben je bereid om actief bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling binnen het door jou gekozen thema (werkateliers worden beschouwd als zelfsturende teams, dus van iedereen wordt een zeker commitment verwacht!)?

Meld je dan zo snel mogelijk aan via info@elzscheldekracht.be !