Een nieuw organisatiemodel voor ELZ Scheldekracht

  • 14 februari 2020

 

Alvorens echt in volle snelheid werk te maken van de doelstellingen van eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, voelde de zorgraad de nood aan een nieuw, duidelijk, eenvoudig, efficiënt en effectief organisatiemodel, met maximale betrokkenheid voor iedereen die dat wenst. Er werd rond de jaarwisseling dan ook gretig werk gemaakt van dit model, dat nu de basis zal vormen voor de échte actie. Wij stellen het organisatiemodel van ELZ Scheldekracht graag aan u voor!

Over tandwielen …

Er werd gekozen voor een beeld dat het dynamische karakter van de werking ook visueel duidelijk maakt. ELZ Scheldekracht is een organisatie in beweging! De tandwielen zijn continu zelf in beweging en drijven ons in de richting van het vooropgestelde doel: ‘De levenskwaliteit optimaliseren van elke persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood.’

Het is daarenboven ook een netwerkorganisatie! Dat symboliseren de vele tandwielen die inhaken op de organisatie. Het zijn partners/initiatieven/… waarmee we een link willen leggen, waarnaar we een brug willen slaan. Het idee van tandwielen zorgt tevens voor gelijkheid onder alle partners, organen, … Wanneer één tandwiel niet draait/niet genoeg meewerkt heeft dit een effect op de hele organisatie.

beleid …

Eén van de belangrijke elementen in het nieuwe organisatiemodel is het scherper stellen van het onderscheid tussen bestuur en beleid.

De werkateliers en het forum bevinden zich aan de beleidskant. Thematische werkateliers, waar daadwerkelijk rond de inhoud wordt gewerkt, vormen de kern van de werking. De werkateliers staan open voor iedereen die actief zijn/haar schouders wil zetten achter de uitwerking van de doelstellingen in het beleidsplan.

Het forum geeft richting aan de inhoud (wordt dus onder meer geconsulteerd voor de opmaak van het beleidsplan, het actieplan, …) en wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen binnen de werkateliers. Het forum zal 2 keer per jaar georganiseerd worden en staat open voor iedereen met interesse in het beleid van de ELZ. Wie dus iets wil weten over de acties in ELZ Scheldekracht is op het forum aan het juiste adres! Het forum van ELZ Scheldekracht zal in 2020 plaatsvinden op 5 juni (vanaf 12u) en op 10 december (vanaf 19u30). Vanaf 2021 zal dit in de maanden maart en september plaatsvinden.

… en bestuur

Dit grote tandwiel wordt aangedreven/ondersteund, door het tandwiel van de zorgraad (het bestuursorgaan van de ELZ). De zorgraad is eindverantwoordelijke over heel wat zaken en heeft als doel de vzw in leven en op koers houden. De zorgraad, die 20 bestuurders en 3 waarnemers telt, zou bij benadering 4 keer per jaar samenkomen maar tussentijds ook via andere kanalen met elkaar in contact treden. Binnen de zorgraad wordt met een sterk operationeel dagelijks bestuur gewerkt. Het dagelijks bestuur moet vooral kort op de bal kunnen spelen.  

Het tandwiel van de zorgraad wordt dan weer aangestuurd/gedreven/ondersteund door verschillende kleine tandwielen die de werkgroepen voorstellen. De werkgroepen werken voorstellen uit in functie van het dagelijks bestuur en de zorgraad. Hierin zijn voornamelijk leden van de zorgraad actief, maar leden uit het netwerk kunnen ook optreden als externe adviseurs van deze werkgroepen (lees meer hierover in het artikel "Ben jij de expert die wij zoeken?").

De expliciete keuze werd gemaakt om elk lid van de zorgraad ook als meter/peter te laten fungeren van een bepaald werkatelier (en/of te laten participeren in een werkgroep/dagelijks bestuur). Om zo zeker ook de voeling met de praktijk en de vzw heel levendig te houden! Onder meer op deze manier wordt de brug geslaan tussen bestuur en beleid.

Het hoogste orgaan op het bestuurlijke niveau is de algemene vergadering (AV). Lees meer over lidmaatschap in de algemene vergadering van ELZ Scheldekracht in het artikel Word jij lid van de algemene vergadering van ELZ Scheldekracht?. De algemene vergadering van ELZ Scheldekracht zal in 2020 plaatsvinden op 10 december (vanaf 18u) en vanaf 2021 in de maand mei en in de maand december.

Evaluatie

Dat ELZ Scheldekracht een organisatie in beweging is uit zich in alles wat we doen. Ook dit organisatiemodel is dus geen statisch gegeven, maar zal op gezette tijdstippen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

 

Vragen bij dit model? Alle vragen, suggesties, … zijn welkom via info@elzscheldekracht.be!