Eerste fase vaccinatiecampagne groot succes in Eerstelijnszone Dender Zuid (persbericht)

  • 15 oktober 2021

In de twee vaccinatiecentra van de Eerstelijnszone Dender Zuid, namelijk De Veldmuis in Geraardsbergen en het oud belastinggebouw in Ninove, is de eerste fase van de vaccinatiecampagne succesvol afgerond. In beide steden is meer dan 90% van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Kijken we naar de volledige bevolking, dan komen we uit op gemiddeld een mooie 80%.

Vaccinatiegraad in detail

Zowel in Geraardsbergen als Ninove ligt de totale vaccinatiegraad heel hoog, en dit over de verschillende leeftijdsgroepen heen. Meer dan 9 op 10 volwassenen is volledig gevaccineerd. In Geraardsbergen ligt het cijfer op 92,72%, in Ninove gelijkaardig op 91,87%.

Ook over álle leeftijden heen blijft het cijfer hoog: 81,62% in Geraardsbergen en 79,89% in Ninove. Dit betekent dat onze volwassen burgers op de best mogelijke manier beschermd zijn tegen het coronavirus: een volledige vaccinatie reduceert namelijk sterk de kans op zware complicaties en sterfte. Ziek worden is nog steeds mogelijk maar de symptomen zijn over het algemeen veel milder.  

 

Geraardsbergen

Ninove

65-plussers

95,74%

96,18%

18-plussers

92,72%

91,87%

iedereen

81,62%

79,89%

Deze sterke vaccinatiecijfers werden mogelijk dankzij de bereidheid van de burgers om zichzelf en de anderen te beschermen, én dankzij de hulp van een enthousiaste ploeg medewerkers die het beste van zichzelf hebben gegeven in de vaccinatiecentra.

Fase 2 van de vaccinatiecampagne

Momenteel is een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne gestart met de derde prik voor bepaalde bevolkingscategorieën. Risicopatiënten en 85-plussers hebben deze al gekregen. De komende weken en maanden worden ook de 65-plussers uitgenodigd. Wanneer die uitnodiging exact in de bus valt, hangt af van wanneer de tweede prik werd gegeven. De lokale besturen van Geraardsbergen en Ninove zullen hierover regelmatig communiceren via hun website en socialemediakanalen.