Eerstelijnspsychologische sessies (ELP) in de kijker

  • 29 september 2020

Vanuit de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) wordt het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg in de kijker gezet.  

Zowel kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen kunnen, via verwijzing van hun arts, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog.

Meer info hierover kan u terugvinden op de flyer pdf bestandELP_Flyer2020 eerstelijnsactoren.pdf (2.22 MB), of op de websites van de drie GG-netwerken: https://radar.be/elp/, http://www.pakt.be/node/294 en https://www.ggzads.be/eerstelijnspsychologische-elp-sessies-het-netwerk-gg-ads

Voor de meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, kunt u terecht op de websites van de desbetreffende GG-Netwerken.

Daarnaast kan u ook volgende zaken terugvinden onder deze link 

  • Een flyer vanuit de FOD Volksgezondheid richting artsen omtrent dit (nieuwe) aanbod 
  • De verwijsbrief voor artsen 
  • De flyer van het netwerkpunt RADAR