Eerstelijnspsychologische zorg & contact met netwerken GGZ

  • 24 november 2020

De aanhoudende dreiging van infectie, financiële onzekerheid en sociale isolatie door de COVID-19 epidemie kunnen leiden tot meer paniek- en angstklachten depressieve gevoelens, gedragsproblemen, sociale problemen en eenzaamheid.

Dit niet enkel bij psychisch-kwetsbare individuen, maar bij een groot deel van de bevolking.

 

Begin 2019 werd er op initiatief van de federale overheid en in overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO een aanbod inzake terugbetaalde eerstelijns psychologische zorg geïntroduceerd.

Ondertussen is er in bijna elke eerstelijnszone een aanbod beschikbaar gesteld door geconventioneerde klinische eerstelijnspsycholoog of -orthopedagogen (ELP).

 

Deze professionals bieden, na een verwijsvoorschrift van een arts:

  • kortdurende generalistische psychologische zorg
  • voor alle leeftijden
  • met een lichte tot matige psychologische zorgvraag

Klik hier voor de patiënten flyer.

 

Bij veel eerstelijnszones is er reeds een nauwe samenwerking tussen de netwerken geestelijke gezondheidszorg (kinderen en jongeren/volwassenen), die deze eerstelijnspsychologische zorg coördineren.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw netwerk GGZ om u meer informatie te verlenen over o.a. terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg.

 

Klik hier voor de volledige communicatie.

 

 

Eerstelijnspyschologischezorg

 

Welzijn