Eerstelijnspyschologische zorg voor ouderen (65+)

  • 11 juni 2020

Graag brengen wij jullie op de hoogte dat de uitbreiding van eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroep ouderen (65+) van start is gegaan.

Wat betekent dit concreet?

•    De maximumleeftijd wordt geschrapt.
•    Naast de huisarts en psychiater mogen, voor de doelgroep ouderen, ook geriaters ELP-sessies voorschrijven.
•    De indicatie “gebruik van slaap- en kalmeermiddelen” geeft recht op terugbetaling van ELP-sessies. De nieuwe indicatie geldt ook voor cliënten tussen 18 en 64 jaar.
Er zal een nieuw verwijsdocument met de nieuwe indicatiestelling(en) alsook de uitbreiding van doelgroep(en) opgesteld worden. 
Op dit moment hebben wij nog geen zicht wanneer wij dit mogen ontvangen. De FOD heeft laten weten dat het huidige verwijsvoorschrift tot dan geldig is.

→ Deze aanpassingen duren in eerste instantie tot en met 31-12-2020.

Naast de uitbreiding van de doelgroep ouderen zijn in het kader van COVID-19 nog enkele andere tijdelijke maatregelen van kracht zoals:

•            De mogelijkheid om ELP-sessies door videocommunicatie aan te bieden
•            Uitbreiding gemachtigde verwijzers met arbeidsarts
•            Versoepeling van de verwijsmodaliteiten
•            Overschrijding van de maandcapaciteit

→ Deze aanpassingen duren in eerste instantie tot en met 30-6-2020.

Voor meer informatie over de tijdelijke maatregelen kunnen jullie terecht op onze website onder het tabblad “tijdelijke maatregelen”.

Bijkomend kunnen zich zelfstandige klinisch psychologen of orthopedagogen (hoofd- of bijberoep) via de versnelde instroom tijdelijk kandidaat stellen. 
Dit maak dat de lijst van geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen sinds april continu verder aangegroeid. 
Op deze lijst kunnen jullie ook raadplegen welk aanbod de eerstelijnspsychologen op dit moment aanbieden (face to face of beeldbellen).

Volgende link geeft de actuele lijst van psychologen/orthopedagogen die binnen Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg aanbieden.

Voor verder informatie kunnen jullie altijd terecht bij mij of bij de Netwerkcoördinator Ilse De Neef (ilsedeneef@pakt.be)