BELANGRIJK VACCINATIENIEUWS

  • Maatregelen in het vaccinatiecentrum:
   • Mond-neusmasker blijft verplicht
   • Social distancing
   • Handontsmetting
   • Wachttijd na vaccinatie (15 of 30’)
   • Indien ziektesymptomen (grieperig, verkouden, koorts, …): afspraak annuleren, onder geen beding naar het vaccinatiecentrum gaan
     
  • Doelgroepen (update 17/11):
   • 85+ en immuun-gecompromitteerde burgers:  uitgenodigd
   • 65+ worden uitgenodigd rekening houdend met interval laatste prik (4 maand AZ en 6 maand Pf) en vervolgens in dalende volgorde van leeftijd 85 > 65; het heeft geen zin om te trachten deze afspraak zelf aan te vragen of deze te vervroegen; er wordt getracht om de volledige groep voor de kerstperiode aan bod te laten komen. De eerste uitnodigingen zijn vertrokken. LET OP: er zal gewerkt worden van leeftijd 85 naar 65.
   • ‘nieuwe’ 12+: er wordt op regelmatige basis een sessie voorzien, telkens gepland op een woensdagnamiddag; ook hier: men hoeft zelf geen afspraak in te plannen, gebeurt automatisch
   • Zorgverleners: personen die hun 1e en 2e prik vroeger hebben gekregen omdat ze een prioritair zorgberoep hebben, worden automatisch uitgenodigd. Deze uitnodigingen zijn vertrokken en worden eind november/begin december ingepland.
   • Andere (uitstel wegens medische redenen, mensen die zich bedacht hebben, …): deze mensen kunnen of via de huisarts, of via het call-center, een afspraak inplannen
     
  • Belangrijke info betreffende het vaccinatiecertificaat voor de 3de prik:
   • Personen van 65 jaar of ouder ontvangen een certificaat 3/2 of 2/1.
    De noemer staat voor het aantal dosissen van een volledige basisvaccinatie en  de teller duidt het totaal aantal ontvangen dosissen aan.
    Dit certificaat is onmiddellijk bruikbaar om te reizen of als Covid Safe Ticket.
    Personen van 64 jaar of jonger ontvangen een certificaat 2/2 voor hun extra prik.
    Deze doelgroep ontvangt een certificaat 2/2 om de privacy te beschermen. Als het certificaat een extra dosis zou vermelden, kan vermoed worden dat het een immuun 
    gecompromitteerde persoon betreft. Deze info behoort tot het medisch geheim en mag dus niet meegegeven worden.
    Dit certificaat is pas 14 dagen na de prik bruikbaar om te reizen of als Covid Safe Ticket. In tussentijd kan het certificaat 2/2 of 1/1 van de basisvaccinatie gebruikt worden.
   • Wie positief test, zal 11 dagen zijn certificaten niet kunnen gebruiken. Zowel het certificaat van de basisvaccinatie als dat van de extra prik zal vanaf de dag van de test, rood scannen
     
  • Combi 3de prik en griepvaccin:
   • Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kan de inenting tegen Influenza 2021 en de herhalingsvaccinatie (‘booster’) tegen Corona simultaan (op hetzelfde moment) bij dezelfde persoon worden toegediend, op voorwaarde dat de injecties niet in dezelfde arm worden gegeven.
   • Dit kan toegepast worden voor de vaccinatie door de medische equipe van woonzorgcentra, collectiviteiten, huisartsenpraktijken en bv. bij thuisvaccinatie door de huisarts.
   • In de vaccinatiecentra worden enkel COVID-vaccins gegeven. Griepvaccins worden niet in het vaccinatiecentrum gegeven, ook niet als u deze meebrengt.
     
  • 12+:
   • Er moet rekening gehouden worden dat jongeren en adolescenten potentieel sterkere bijwerkingen kunnen ervaren na vaccinatie tegen COVID-19 dan ouderen en dat ze ook vaccins krijgen uit het basisvaccinatieschema die soms meer uitgesproken bijwerkingen veroorzaken zoals HPV- of dTpa-vaccins.
   • Er mag simultaan gevaccineerd worden maar het is belangrijk te benadrukken dat bij vaccinatie van jongeren steeds voorrang wordt gegeven aan vaccins uit het basisvaccinatieschema. 

2 VACCINATIECENTRA IN ELZ HASPENGOUW

COVID-CERTIFICAAT

Bent u nog niet (volledig) gevaccineerd en hebt u recent geen besmetting met COVID-19 doorgemaakt, dan moet u meestal een COVID-certificaat van een negatieve PCR-test kunnen voorleggen om naar het buitenland te reizen.

Alle info hieromtrent vind je via https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat/covid-certificaat-het-testcertificaat

Webinar "WAT MET MIJN VACCINATIE ALS ZORGVERLENER"

Zoek zorgverleners in jouw zone