Eerstelijnszone Scheldekracht loopt warm voor doelgerichte zorg. Van exploratie naar implementatie.

  • 4 maart 2022

Goed nieuws! We zijn als eerstelijnszone geselecteerd door KBS (i.s.m. fonds dr. Daniël De Coninck) om met een eigen project doelgerichte zorg te bevorderen in onze eerstelijnszone.

Doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg en ondersteuning naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven.  Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de doelstellingen van een persoon én het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit te maximaliseren.

Ons project

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht wil, i.s.m. haar netwerk van partners, zo veel mogelijk actoren in de zone warm maken voor zorg die de levenskwaliteit van mensen voorop stelt en vertrekt van hun levensdoelen. 

De aanpak van het project is tweeledig.

Binnen de ELZ willen we nagaan hoe de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood (PZON) en/of de betrokken mantelzorgers, eerstelijnsprofessionals en -organisaties aankijken tegen doelgerichte zorg vandaag en hoe doelgerichte zorg zou moeten kunnen zijn (exploratie).

Van daaruit willen we met het project de PZON en/of de mantelzorgers, eerstelijnsprofessionals en -organisaties de nodige tools, ondersteuning en ervaringsuitwisseling aanbieden om doelgerichte zorg in de praktijk te implementeren (implementatie).

Het project zou zich op 3 niveaus afspelen

  1. Niveau PZON (bv: patient empowerment stimuleren)
  2. Niveau eerstelijnsprofessionals (bv: organiseren van interprofessionele trainingen en buurtbijeenkomsten)
  3. Organisatieniveau (bv: een lerend netwerk creëren)

Al van start gegaan!

Aangezien we ook geselecteerd zijn om een training doelgerichte zorg aan te bieden in een multidisciplinaire setting binnen onze zone, zijn we alvast van start gegaan op het niveau van de eerstelijnsprofessionals. Deze training wordt gegeven in samenwerking met VIVEL en UGent en start vanaf 8 maart.

In ELZ Scheldekracht werd alvast een werkaterlier doelgerichte zorg opgestart  met geïnteresseerden rond dit topic. De eerste insteek was de opmaak van de projectoproepen van VIVEL en KBS. In een volgende fase zal deze groep ook betrokken worden om de projecten verder te concretiseren.

Momenteel zijn we ons intern aan het organiseren om dit project vanaf april 2022 op te starten.

Geïnteresseerden rond het topic ‘doelgerichte zorg’ zijn uiteraard nog steeds bijzonder welkom om aan te sluiten bij het desbetreffende werkatelier.

Ook geïnteresseerd in doelgerichte zorg?

Stuur ons via info@elzscheldekracht.be als je interesse hebt om deel te nemen aan ons lokale werkatelier rond doelgerichte zorg om samen met ons de verdere contouren van dit traject uit te werken!

Meer info over doelgerichte zorg (binnen ELZ Scheldekracht).