Projecten in de kijker

#CAVAsa 2.0

  • project van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW): Meer info
  • registratieperiode van het project loopt van juli 2022 tem januari 2023: Registreer hier 

Doelgericht werken

  • Weet jij wat jouw clïent/patiënt echt belangrijk vindt? En waar hij/zij voor uit de zetel komt? Bevraag deze levensdoelen en koppel hier de zorgdoelen aan. Zo zijn jullie samen het voorbeeld van doelgericht werken.
  • Meer info over gratis lokale najaarsbijscholing - Eerste hulp bij Moeilijke Casussen

Motiverende gespreksvoering - gratis webinar

Klankbordgroep - achterban PZON (Personen met een Zorg- en OndersteuningsNood)

  • Om signalen rond gezondheid en welzijn in de regio Waasland op te vangen, met als doel het zorglandschap af te stemmen op de noden van de PZON, hebben wij ook de hulp nodig van een 'klankbordgroep'.
  • Wil u graag iemand afvaardigen om deel te nemen aan deze klankbordgroep ? Meer info & Aanmelding

Voorbije en andere lopende projecten

Werking ELZ Waasland

Samenwerkingsverbanden NO

Klik zeker door voor meer informatie over de projecten of platformen die wij als eerstelijnszone trekken. 

Samenwerken in  Waasland NO: Algemene info

Infolunches

Bredere Werking

Actieplan 2022

ZorgRaad Waasland

COVID-19 en VACCINATIECAMPAGNE in ELZ WAASLAND

Lees hier alle informatie ivm vaccinatie voor

 

In eerstelijnszone Waasland zijn er 3 vaccinatiepunten:

  • Sint-Niklaas: Apotheek Neveux-Roelans, Moerlandstraat 104
  • Lokeren: oud belastinggebouw, Grote kaai 20
  • Beveren:  Apotheek Thys - De Cuyper, Albert Panisstraat 176

Voor alle algemene info kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be

COVID-19

Zoek zorgverleners in jouw zone