ELZ als vraag-en aanbodcoördinator voor voorzieningen in Scheldekracht

  • 12 mei 2020Sinds enkele weken is het zwaartepunt van de COVID-19-epidemie verschoven van de ziekenhuizen naar de verschillende zorgvoorzieningen in de eerste lijn. 


We denken hierbij aan woonzorgcentra en andere residentiële ouderenvoorzieningen, voorzieningen voor personen met een beperking, psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen, residentiële voorzieningen voor jeugdhulpverlening, ….

Om de noden van de voorzieningen beter af te stemmen op de verschillende lokale initiatieven werd door het Agentschap een nieuwe rol uitgewerkt. Sinds eind april fungeert ELZ Scheldekracht ook (officieel) als vraag-en aanbodcoördinator voor de voorzieningen in de regio.

Waarbij we als ELZ de hulpvragen van de voorzieningen capteren (via een bevraging) en de noden signaleren bij de relevante partners uit de regio, om daarna samen te zoeken naar oplossingen op maat vanuit het reguliere aanbod of vanuit nieuwe initiatieven.  

Concreet kan het gaan over hulpvragen op vlak van personeelsondersteuning, managementondersteuning, technische ondersteuning, nood aan opleidingen, ondersteuning op het vlak van psychosociaal welzijn of communicatie, …

Alvast een warme oproep aan alle voorzieningen in de regio om ons hun specifieke noden kenbaar te maken via de bevraging! 
 

Uiteraard kunnen alle eerstelijnsactoren én voorzieningen ook nog steeds terecht op info@elzscheldekracht.be met bijkomende noden, vragen of suggesties in onze richting!