ELZ Oost- en West-Meetjesland krijgen financiële steun van de Koning Boudewijnstichting

  • 10 april 2020

Eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland krijgen financiële steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus.

 

Graag willen wij de Koning Boudewijnstichting en het Fonds Dr. Daniël De Coninck bedanken voor hun financiële steun!