ELZ Scheldekracht gaat ‘de helden van de zorg en welzijn’ in de eerste lijn ondersteunen bij het omgaan met verhoogde druk en zet hiervoor in op duurzame zelfzorg en teamzorg

  • 6 april 2022

Goed nieuws! We zijn als eerstelijnszone geselecteerd door KBS (i.s.m. fonds dr. Daniël De Coninck) om met een eigen project stress bij zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn binnen onze eerstelijnszone te voorkomen en te verlichten.

Projectoproep

De KBS ziet in dat de eerste lijn een cruciale rol heeft gespeeld bij de ambulante zorg en ondersteuning die nodig was tijdens de coronacrisis. Met deze projectoproep hopen ze de ervaren hoge druk op de eerste lijn gehoor te geven en praktijkgerichte projecten te steunen. Lees meer over de projectoproep.

Ons project

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht wil zorg- en welzijnswerkers warm uitnodigen op een algemene no-nonsense en wetenschappelijk onderbouwde sensibilisatiesessie met focus op het mentaal welbevinden. Hierna volgen voor de geïnteresseerden begeleide intervisies op niveau van interprofessionele buurtbijeenkomsten waarbij zij praktijkgerichte handvaten krijgen.

Partners

The Human Link wordt als voornaamste partner betrokken, vanuit de grote expertise op vlak van zelf-en teamzorg voor zorg- en welzijnsprofessionals.

Aanvullend op dit projectaanbod zal er een samenwerking opgezet worden op maat van het individu o.a. via het (huidig) aanbod van de Zuurstoflijn en andere initiatieven in de regio, alsook met de Psychologenkring Scheldekracht. Alsook willen we andere kringwerkingen binnen onze eerstelijnszone betrekken om bij verschillende beroepsgroepen bewustmaking en verduurzaming van zelfzorg op de agenda te plaatsen.

Op termijn hopen we ook in samenwerking met andere partners zoals Logo Gezond+ een brede sensibilisatiecampagne op te zetten om dit topic verder te verduurzamen.

Geïnteresseerd om dit project verder vorm te geven?

Momenteel zoeken we nog geïnteresseerden om de verdere contouren van dit project uit te werken. Geïnteresseerden zijn dus bijzonder welkom om ons te contacteren via info@elzscheldekracht.be.