ELZ Scheldekracht gaat in gesprek met het netwerk!

  • 18 mei 2022

Voor netwerken zoals de onze is het belangrijk om de visie, ambitie en strategie scherp en levend te houden. Waar kunnen we meerwaarde creëren, waar kunnen we écht een verschil maken als ELZ Scheldekracht? Maar die oefening kunnen én willen we niet alleen maken, daarvoor hebben we elk van jullie nodig!

 

Daarom willen we bij jullie, onze partners actief binnen Eerstelijnszone Scheldekracht (*) bevragen wat de realisering van de ambitie van ELZ Scheldekracht concreet voor u kan betekenen en welke de impact is die u verwacht door rond deze ambitie samen te werken.

(*Eerstelijnszone Scheldekracht omvat de gemeenten: Wetteren, Wichelen, Laarne, Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi en Wachtebeke)

De eerstelijnszones werden eind 2019 opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Gezamenlijk doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn creëren, waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht wordt aangestuurd door een Zorgraad. Dit bestuursorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit diverse clusters: gezondheidszorg, welzijn, lokale besturen, de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en de mantelzorger(s) en optionele partners (zoals bv. de ziekenhuizen).

Als ELZ gingen we bij de opstart gedreven aan de slag met het uitwerken van een concreet beleids- en actieplan, op maat van onze zone. Maar net zoals bij elk van ons luidde de coronacrisis ook voor ELZ Scheldekracht een nieuwe werkelijkheid in. De voorziene werking kwam de voorbije twee jaar onder druk te staan. Partners detecteerden en signaleerden heel wat nieuwe uitdagingen en we kregen er heel wat nieuwe opdrachten bij.

Wie had ooit kunnen denken dat de start van deze kersverse samenwerking er zo zou uitzien? Overweldigd zoals iedereen, maar met een met een gezonde dosis adrenaline, deden we wat we dachten dat we moesten doen om ons als eerste lijn te organiseren. Alle hens aan dek, iedereen paraat. Van een inzamel- en verdeelactie van persoonlijk beschermingsmateriaal, tot een mobiele testequipe in woon- en zorgcentra, van een COVID-19 ronde van verpleegkundigen tot een vaccinatiecentrum, ... we deden wat binnen onze mogelijkheden lag en hielpen waar mogelijk.

Deze crisis vraagt nog steeds veel energie en flexibiliteit van elk van ons, als mens en als eerstelijnsactor. Het confronteerde ons als ELZ direct met de uitdagingen. Tegelijk  werd meteen ook met de meerwaarde van samenwerking in onze ELZ Scheldekracht heel erg duidelijk.

Deze crisis maakte ook duidelijk dat het voor netwerken zoals de onze belangrijk is om de visie, ambitie en strategie scherp en levend te houden. Waar kunnen we meerwaarde creëren, waar kunnen we écht een verschil maken als ELZ Scheldekracht? Wat willen we concreet bereiken? We beslisten dan ook om hier een traject rond uit te werken.

Zo blijven we met ELZ Scheldekracht staan als toekomstbestendige en veerkrachtige samenwerking met een duidelijke visie op de toekomst. Maar die oefening kunnen én willen we niet alleen maken, daarvoor hebben we elk van jullie nodig!

In de ELZ zijn heel wat spelers actief rond welzijn en gezondheid. Elke speler heeft eigen ambities, competenties, operationele capaciteit en een eigen organisatiestructuur. Geen van de spelers kan er echter in slagen om alleen de levenskwaliteit in de ruimste zin van elke persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood te optimaliseren (= de missie van ELZ Scheldekracht). Wel draagt elke speler daartoe op een eigen wijze bij. Door afstemming en samenwerking kan deze ambitie wél gerealiseerd worden.

We willen dit traject aan de basis beginnen en daarom bij jullie, onze achterban, bevragen wat de realisering van de ambitie van ELZ Scheldekracht concreet voor u kan betekenen en welke de impact is die u verwacht door rond deze ambitie samen te werken. Het is een unieke kans om jouw stem ook effectief te laten weerklinken in wat we met ELZ Scheldekracht willen realiseren. 

Via deze weg een warme oproep tot het invullen van de korte bevraging vanuit ELZ Scheldekracht. Dit kan tot voor de deadline van 30 mei 2022 (8u). De bevraging duurt ongeveer 7 minuten om te voltooien.

  • Er is een versie A voor zorgprofessionals
  • en een versie B voor de PZON, mantelzorgers, …