ELZ Scheldekracht strijdt - samen met de wzc - tegen Corona!

  • 10 april 2020

In een groot aantal woonzorgcentra (wzc) heerst er momenteel een grote uitbraak van het coronavirus. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als ELZ Scheldekracht namen we dan ook proactief contact op met alle wzc's in de regio.


Zo konden we een actuele stand van zaken opmaken, met ook een overzicht van alle noden op vlak van testing, personeelsbezetting, beschermingsmateriaal, psycho-sociale ondersteuning, ...van de wzc in de regio.

Vervolgens zijn we als ELZ aan de slag gegaan om alle vragen en noden maximaal te matchen aan o.a. het beschikbare aanbod, vanuit:


Zo hebben we ondertussen een groot aantal vragen op vlak van personeelsondersteuning en beschermingsmateriaal kunnen inlossen.


Maar uiteraard was ook de vraag naar extra testmateriaal voor de wzc's bijzonder groot. Om zo een strategisch plan te kunnen uitwerken ter bescherming van de bewoners en de medewerkers. 

We zijn dan ook verheugd te kunnen meedelen dat we na uitvoerig overleg met de Gentse ziekenhuizen beroep kunnen doen op bijkomend testmateriaal voor de wzc's. Dit betekent uiteraard ook meer werk voor de CRA's in de wzc's. Er zal dan ook een 'mobiele huisarten equipe' opstarten ter ondersteuning van de wzc's in de afname van deze extra tests. Dit initiatief komt tot stand vanuit de mooie samenwerking van de Huisartsenkringen in de regio.

Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat de eerstelijnsactoren in de regio, ELZ Scheldekracht mogen beschouwen als partner in hun zoektocht naar concrete oplossingen (in de strijd tegen Corona)!

In die context verwijzen we ook graag naar de COVID-19 Eerste Lijn Barometer. Waarbij we momenteel als ELZ 2x per week een (geanonimiseerd) overzicht ontvangen van alle noden / vragen die er zijn in onze regio bij huisarten, triagepunten, CRA's, apothekers, vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en diensten gezinszorg. Om zo de knelpunten vroeger te detecteren en gerichte acties te kunnen opstarten. 

Via deze weg dan ook EEN BIJZONDER WARME OPROEP aan jullie allen om deze korte vragenlijst maximaal in te vullen! Help ons, jullie als eerstelijnsactoren nog beter te ondersteunen! De link naar de vragenlijst per beroepsgroep vind je hier
 

Uiteraard kunnen (ook) alle andere eerstelijnsactoren met hun vragen, opmerkingen en  suggesties nog steeds terecht op info@elzscheldekracht.be.