Erkenning mantelzorger

  • 14 september 2020

Vanaf 1 september kan elke mantelzorger in België zich laten erkennen als mantelzorger. De aanvraag en erkenning verloopt via het ziekenfonds van de mantelzorger.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mantelzorgers die werknemer zijn en die voor een zwaar zorgbehoevende persoon zorgen ook een specifieke erkenning aanvragen die het mogelijk maakt tijdelijk het werk te kunnen onderbreken en te genieten van een uitkering RVA - mantelzorgverlof. Het gaat over werknemers van alle sectoren (privésector, gemeentebesturen, provinciale, federale, gewestelijke en gemeenschapsadministraties en op de diensten die ervan afhangen, onderwijs en CLB, autonome overheidsbedrijven,…) die hier aanspraak kunnen op maken.

Meer informatie over beide erkenningen en duidelijke informatie is terug te vinden via de pagina van mantelzorgers.be of contacteer je ziekenfonds