European Disability Card

  • 21 april 2021

De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen van personen met een handicap.

Wat is de European Disability Card (EDC)?

Een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen in die domeinen biedt.

De European Disability Card is ontwikkeld en ingevoerd dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. Acht EU-lidstaten nemen deel aan het project voor de ontwikkeling van de European Disability Card: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Enkele voorbeelden van voordelen

De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Er is hen voorgesteld de volgende voordelen te verlenen:

  • gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of zijn begeleider (of zijn tolk)
  • een gratis audio- of videogids
  • brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften (bijvoorbeeld in brailleschrift of eenvoudige taal)
  • aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal)
  • korting op rondleidingen
  • toegankelijke en voorbehouden plaatsen
  • een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties
  • Etc.

Wie kan de kaart aanvragen?

edcWie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

U kunt de European Disability Card aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies hebt u recht op één gratis duplicaat.

Contact en informatie

Meer informatie vindt u op de website van het project (+ toegankelijke brochure en video’s met gebarentaal).

 > eudisabilitycard.be