Europese Dag van het Slachtoffer op 22/2 - www.slachtofferzorg.be

  • 17 februari 2022

De website www.slachtofferzorg.be bestaat intussen vier jaar. Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond historisch misbruik, medische ongevallen, ontspoorde zorg en vechtscheidingen.

 

We willen de website nog verder bekend maken zodat meer slachtoffers en hun naasten op de hoogte zijn van het bestaan van de website en ook zij hun weg vinden naar meer informatie en ondersteuning. We hopen dat we hiervoor op uw medewerking mogen rekenen.

 

Dinsdag 22 februari 2022 is het de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers. Misschien kunt u deze gelegenheid aangrijpen om de website www.slachtofferzorg.be mee bekend te maken via uw kanalen? U kan dit doen door

  • het promotiefilmpje van de website te verspreiden via uw sociale mediakanalen en/of te embedden op uw eigen website.
  • de website te vermelden op uw eigen website, in uw nieuwsbrief, via uw sociale mediakanalen, ... Op https://www.slachtofferzorg.be/campagnemateriaal kan u materiaal vinden dat u hiervoor kan gebruiken (banners voor websites, QR-code, …).

 

Slachtoffers wijzen op bestaande informatie en ondersteuning is uiteraard altijd relevant, niet alleen naar aanleiding van de Europese Dag van het Slachtoffer. U kunt de website ook later nog op een andere manier onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door

 

Heeft u een vraag of een suggestie met betrekking tot de website? We horen het graag! U kan hiervoor terecht bij Isabelle Vanderhoeven (isabelle.vanderhoeven@vlaanderen.be) van het Agentschap Justitie en Handhaving en Yonina Willemse (yonina.willemse@vlaanderen.be) van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.