Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid: status en next steps

  • 27 april 2021

Bedankt om met zovelen jullie input te geven over het huidige en toekomstige mantelzorgbeleid. Medio mei zullen de resultaten van de bevraging worden besproken en gevalideerd met beleidsactoren en experten uit het veld. Hieruit zal een onderzoeksrapport volgen die de basis vormt voor een nieuw Vlaams mantelzorgbeleid. In het najaar van 2021 zal het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan geschreven worden met oog op lancering begin 2022.

 

Bekijk ook de oproep tot evaluatie alsook meer algemene informatie op de website van het VIVEL.