Evaluatieformulier Platformvergadering Eerstelijnszone Pallieterland

 
  • 1 Begin
  • 2 Voltooid

U was aanwezig op de platformvergadering georganiseerd door Eerstelijnszone Pallieterland. Wij vinden het belangrijk om met ons aanbod zoveel mogelijk in te spelen op de noden en de wensen van onze partners in de zone. Daarom willen we u vragen om onderstaande korte vragenlijst in te vullen. Met jullie feedback gaan we aan de slag bij het organiseren van onze volgende platformvergaderingen.

Bedankt voor uw medewerking! Hopelijk mogen we u bij de volgende platformvergadering opnieuw verwelkomen.