Extra steunmaatregelen voor kwetsbare huurders

  • 18 november 2020

De coronacrisis heeft een grote impact. Ook op de betaalbaarheid op de woonmarkt, waar de problemen nog scherper zijn geworden door onder andere toegenomen werkloosheid en dalende inkomens. Dit betaalbaarheidsprobleem zit in de eerste plaats op de huurmarkt. De helft van de Gentse huishoudens huurt, daarom werkte de Stad Gent relancemaatregelen uit om huurders te helpen, goed voor 1.200.000 euro. Zo komt er onder andere een huurpremie voor kwetsbare huurders die al even op een wachtlijst staan voor een sociale woning, maar intussen een (te) hoge huurprijs betalen.

De Stad Gent en OCMW Gent kunnen een eenmalige Gentse huurpremie toekennen aan burgers die in Gent een private woning huren, waarin ze hun hoofdverblijfplaats hebben, en die op 1 oktober 2020 minimum 2 jaar en geen 4 jaar als kandidaat-huurder bij een domiciliemaatschappij (ABC, GH, WG, Volkshaard en Habitare+) zijn ingeschreven. De huurpremie bedraagt 40 euro/maand. Het totale bedrag dat iemand ontvangt, is maximum 480 euro.
De potentieel rechthebbenden hebben een brief gekregen met het aanvraagformulier. Ze moeten dit aanvraagformulier invullen en samen met een kopie van het huurcontract naar Dienst wonen sturen, binnenbrengen bij de Woonwijzer, afgeven aan de balie in AC Zuid, mailen naar gentsehuurpremie@stad.gent of via het e-formulier indienen. De aanvraag moet ten laatste op 28/2/2021 ingediend worden.
Leefloongerechtigden moeten geen aanvraag indienen, deze dossier wordt via automatische rechtentoekenning behandelt.

Meer informatie kan u hier terugvinden alsook het reglement voor het bekomen van een eenmalige Gentse huurpremie voor kandidaat huurders.