Feedback op de procedure Sociaal Innovatiefonds

  • 14 oktober 2020

In juni lanceerde Stad Gent het Sociaal Innovatiefonds om welzijnsorganiaties te stimuleren slimme oplossingen te vinden voor complexe sociale vraagstukken. 64 organisaties dienden een aanvraag in. De dienst Welzijn en Gelijke Kansen is benieuwd hoe jullie het opzet van dit fonds ervaren hebben en wat ze kunnen behouden of verbeteren bij een volgende indienronde. Vul je daarom hun vragenlijst in?