Folder voor hulpverlening aan huis om wegwijs te worden in geestelijke gezondheid hulpverlening voor mensen boven de 65 jaar.

  • 10 augustus 2021

GGZ 65+ REGIO WAAS EN DENDER

Deze folder ondersteunt de individuele zorgverlener die aan huis gaat en in contact komt met een 65-plusser met een (vermoeden van een) psychische problematiek. Vaak worden er een of meerdere problematieken opgemerkt door de hulpverlener, maar is het niet steeds duidelijk hoe en naar wie men moet communiceren voor gepaste hulpverlening - en zeker niet wanneer het over geestelijke gezondheid gaat. Deze folder is een leidraad voor de zorgverlener op maat van mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek 65+.

Deze folder bestaat uit 3 luiken: 

1. CRISIS “Er is sprake van crisis (gevaar in het nu, bedreiging of dringende nood ) "

2. NIET -DRINGENDE VRAAG I.F.V. CLIËNT (a) OF OMGEVING (b) “Welke info of contactgegevens kan ik de cliënt of diens omgeving aanreiken? Naar welke dienst kan ik als hulpverlener doorverwijzen indien nodig?”

3. ADVIES OF ONDERSTEUNING VOOR DE HULPVERLENER “Ik heb het als hulpverlener moeilijk met een bepaalde casus. Bij welke dienst kan ik hiermee terecht ? ”

Download de folder: pdf bestand2021_folder GGZ 65+ beslissingsboom hulpverlener in thuiszorg.pdf (127 kB)