FONS portaal - info over coronatoeslag

 • 15 december 2020

We ontvingen informatie omtrent het Groeipakket en de werking van Fons.  Deze informatie kunt u hieronder lezen of in de bijlage terugvinden

 

 

We lanceerden onlangs ons nieuwe portaal MijnFONS waar FONS gezinnen hun betalingen, bedragen, rechten en documenten kunnen terugvinden. Ons portaal is ook een handige tool voor gezinsondersteuners die op deze manier gezinnen kunnen begeleiden in hun zoektocht naar informatie.  In bijlage bezorgen we alvast de communicatie die we hierover aan de gezinnen deden. Bekijk zeker het instructiefilmpje op mijn.fons.be/FAQ. We wensen u een fijne ontdekkingstocht!

 

 • Automatische coronatoeslag

 

De Vlaamse regering voorziet opnieuw een toeslag in het Groeipakket voor kwetsbare gezinnen met kinderen: de coronatoeslag. Wij bezorgen u hierbij de informatie over deze toeslag die u kan helpen om gezinnen wegwijs te maken in deze steunmaatregel.

 

 • Bedrag coronatoeslag: De coronatoeslag bedraagt 35,00 euro per kind.
  Bij gezinnen met gelijkmatig verdeelde huisvesting kan de helft van de toeslag worden toegekend. Dit geldt voor gezinnen die reeds in het systeem van de begunstigden zitten, niet voor zij die nog bijslagtrekkende zijn.
 • Grensbedrag gezinsinkomen: De coronatoeslag wordt toegekend wanneer het gezinsinkomen op jaarbasis niet hoger is dan 31.605,89 euro.
 • Automatische toekenning: De toekenning van de coronatoeslag gebeurt automatisch. Als een kind recht heeft op een sociale toeslag over november 2020 op basis van een gezinsinkomen dat niet hoger is dan 31.605,89 zal de coronatoeslag automatisch worden betaald.  De gezinnen moeten bijgevolg geen afzonderlijke aanvraag voor de coronatoeslag indienen.

  Opgelet: als het kind aanspraak maakt op een sociale toeslag op basis van een gezinsinkomen dat ligt tussen 31.605,89 euro en 64.424,00 euro kan de coronatoeslag niet worden betaald.
 • Betaling: De coronatoeslag wordt betaald op 15 december 2020 met een afzonderlijke betaling aan dezelfde begunstigde(n) als de sociale toeslag over november 2020. Als het recht op de coronatoeslag later wordt vastgesteld zal de toekenning ook met een afzonderlijke betaling gebeuren.

  Op de mededeling van de betaling wordt vermeld: /c/Groeipakket – dossiernummer Extra Vlaamse Coronatoeslag 11/2020. FONS Gezinnen kunnen deze betaling ook terugvinden in hun digitaal dossier mijn.fons.be, bij ‘bedragen’.

 

 • Zitdagen

 

Een aantal partners lieten ons weten dat er verwarring is ontstaan over de fysieke dienstverlening voor het Groeipakket. FONS blijft ter plaatse gaan en bemant de zitdagen als de locatie toegankelijk is voor publiek of bezoek op afspraak. Tijdens de eerste coronagolf namen we samen de nodige veiligheidsmaatregelen en dankzij deze inspanningen kan onze lokale dienstverlening blijven doorgaan. Bedankt aan alle locaties en Groeipakket consulenten om hieraan mee te werken! Een overzicht van waar we reeds aanwezig zijn, vindt u op https://www.fons.be/fonsinjebuurt. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

 • Sluitingsperiode eindejaar

 

FONS zal gesloten zijn van 25/12 tem 04/01. We zijn opnieuw bereikbaar vanaf 05/01 en wensen u nu alvast een deugddoende eindejaarperiode toe!