Forum 10/12 geannuleerd, maar er wordt naarstig werk gemaakt van een waardig alternatief

  • 17 november 2020

Wie meer wil weten over de acties in ELZ Scheldekracht of mee de inhoudelijke koers wil bepalen is op het forum aan het juiste adres! 

 

 

 

 

In 'normale' omstandigheden is het forum binnen ELZ Scheldekracht het orgaan waar voorstellen tot stand komen, afgetoetst worden en inhoudelijke prioriteiten bepaald worden. Het forum wordt dus onder meer geconsulteerd voor de opmaak van het beleidsplan, het actieplan, … en wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen binnen de werkateliers. Het forum staat geheel vrijblijvend open voor iedereen met interesse in het beleid van de ELZ. 

Wegens de uitzonderlijke omstandigheden wordt het forum op 10/12/2020 geannuleerd.

Maar we hebben de voorbije periode allesbehalve stil gezeten! Daarom wordt werk gemaakt van een waardig alternatief in deze uitzonderlijke COVID-tijden. 

Meer info volgt spoedig!