Forum 5 juni geannuleerd wegens coronavirus

  • 4 mei 2020

Wegens het coronavirus zien wij ons genoodzaakt om het forum dat gepland stond op 5 juni te annuleren. 

 

 

 

 

Forum?

Wie meer wil weten over de acties in Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht of mee de inhoudelijke koers wil bepalen is op het forum aan het juiste adres! Het forum is het orgaan waar voorstellen tot stand komen, afgetoetst worden en inhoudelijke prioriteiten bepaald worden. Het forum wordt dus onder meer geconsulteerd voor de opmaak van het beleidsplan, het actieplan, … en wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen binnen de werkateliers.

Het forum zal 2 keer per jaar georganiseerd worden en staat geheel vrijblijvend open voor iedereen met interesse in het beleid van de ELZ. 

Acties ELZ Scheldekracht?

Sinds de uitbraak van de crisis werden de gangbare activiteiten van ELZ Scheldekracht (en dus ook de werkateliers) tot nader order opgeschort. 

Sindsdien doen we wat we denken te moeten doen om de eerste lijn te ondersteunen. 

Lees meer over de huidige acties van de ELZ in dit document.

Alle vragen of opmerkingen hierover zijn steeds welkom!