Fusie vaccinatiecentra ELZ Schelde en Leie – verlenging vaccinatiecampagne

herhalingsvaccinatie 65+.png

Mede dankzij het fantastische werk van onze medewerkers en de hoge vaccinatiegraad kon vaccinatiecentrum Nazareth op 4 september de deuren sluiten en vond er een fusie van beide centra plaats in de Brielpoort. Vanuit het Vlaams Agentschap werd gesteld dat alle vaccinatiecentra zouden sluiten op 15 oktober, maar de campagne is door nieuwe klinische inzichten nog niet op zijn einde gekomen.

Recent besliste de Vlaamse overheid dat een specifieke groep van risicopatiënten en 65-plussers een herhalingsvaccin nodig hebben. Met een herhalingsvaccinatie wordt uw bescherming tegen COVID-19 versterkt en verlengd. Pierre Vandamme licht hier verder het belang van een herhalingsvaccinatie toe. De vaccinatiecampagne wordt om die reden verlengd tot ten minste Kerstmis.

De burgers uit de specifieke groep van risicopatiënten en 85-plussers uit eerstelijnszone Schelde en Leie (Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Deinze en Zulte) worden momenteel gevaccineerd in het vaccinatiecentrum Brielpoort te Deinze en dit tot ten laatste 22 oktober. We gaan ervan uit dat deze burgers tegen de verwachte sluitingsdatum van het centrum in de Brielpoort hun derde prik zullen gekregen hebben.

De Brielpoort is vanaf 22 oktober niet meer beschikbaar waardoor het vaccinatiecentrum zal verhuizen naar Kasteel Ten Bosse – D’hulhaege (Bachte-Maria-Leerne). Het vaccinatiecentrum sluit even de deuren om de nieuwe locatie klaar te stomen. De heropening in Kasteel Ten Bosse – D’hulhaege is ten vroegste voorzien op 15 november.

De medewerkers van beide vaccinatiecentra hebben de voorbije maanden een mateloze inzet met een positieve teamgeest en een efficiënte professionele aanpak geleverd. We hopen opnieuw op jullie massale steun te mogen rekenen in het vervolg van deze vaccinatiecampagne.