GBO – kwetsbare gezinnen

Het traject met als doelgroep de kwetsbare gezinnen start bij de toeleiding. In de startfase van het project kiezen we voor 4 toeleiders, met name:

  • Huizen van het kind regio Scheldekracht
  • Kind & gezin
  • Zorgcoördinatoren van de kleuter - en lagere scholen in Scheldekracht (signaallijst)
  • 1 Gezin 1 Plan 

Werkwijze

De toeleiders kunnen via een digitaal formulier (toeleidingsformulier) kwetsbare gezinnen aanmelden bij het GBO. De GBO-coördinator wijst de aanmelding toe aan een maatschappelijk werker van één van de kernpartners. De maatschappelijk werker start de rechtenverkenning op aan de hand van een brede, generalistische kijk.

De rechtenverkenning vertrekt van 6 levensdomeinen:

  1. Financieel, administratief en juridisch
  2. Welzijn, gezondheid en zelfredzaamheid
  3. Wonen
  4. Relatie, gezin, opvoeding en onderwijs
  5. Sociaal netwerk, vrije tijd en levensbeschouwing
  6. Werken en dagbesteding

Indien nodig zorgt de maatschappelijk werker voor een warme doorverwijs naar één van de overige kernpartners of het achterliggend aanbod indien een (langdurige) begeleiding aangewezen lijkt.

Klik hier voor de link naar het toeleidingsformulier.

Vanaf februari 2022 gaat GBO Scheldekracht hiermee van start.