Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ELZ Waasland

GBO is in het Waasland opgesplitst in

 • GBO NO:
  • Beveren
  • Kruibeke
  • Sint-Gillis-Waas
  • Stekene
  • Zwijndrecht
 • GBO ZW:
  • Lokeren
  • Moerbeke
  • Sint-Niklaas
  • Temse
  • Waasmunster

Contact

annelien.dierick@elzwaasland.be 

inge.van.loo@elzwaasland.be 

GBO NO

Het Geïntegreed Breed Onthaal wordt  in ELZ Waasland Noord-Oost gecoördineerd door Bea De Potter. Er is op de stuurgroep altijd een stafmedewerker van ELZ Waasland aanwezig om zo een vinger aan de pols te houden en linken te leggen met GBO Zuid-West.

De projectmiddelen voor GBO NO worden beheerd door OCMW Zwijndrecht. 

Nood

We willen onderbescherming tegengaan en de toegankelijkheid van de hulp en dienstverlening verhogen, aangezien elke burger maximaal zijn grondrechten moet kunnen realiseren. 

Doelgroep

Vanuit GBO willen we in de eerste fase starten met personen met een woonproblematiek en kans op uithuiszetting, die nog niet of onvoldoende  gekend zijn binnen de 3 kernactoren.

Beoogde impact

We willen ervoor zorgen dat niemand uithuis wordt gezet of minstens een aanbod heeft gekregen om te voorkomen dat hij uithuis wordt gezet. Bij de kwetsbare burger die we bereiken wordt er een rechtencheck gedaan en worden ontbrekende rechten uitgeput.

Contact

Bea.DePotter@blenders.be

GBO ZW

In kader van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' zijn extra middelen vrijgemaakt om de verdere uitrol van de GBO samenwerkingsverbanden in heel Vlaanderen te realiseren waardoor GBO ZW nu kan middelen zal ontvangen voor de coördinatie. In afwachting nemen stafmedewerkers van ELZ Waasland dit op. 

Nood

We stellen vast dat nog heel veel kwetsbare burgers hun rechten niet uitputten en of de weg niet kennen. Via het GBO willen we bijgevolg inzetten op het tegengaan van onderbescherming en het verhogen van de de toegankelijkheid van de hulp en dienstverlening. We zijn van mening dat elke burger zo maximaal mogelijk zijn grondrechten moet kunnen realiseren. 

Doelgroep

Vanuit GBO willen we in de eerste fase starten met personen met een woonproblematiek en die dreigen uithuis gezet te worden en die wonen in ELZ ZW Waasland.

Beoogde impact

We willen ervoor zorgen dat voor men iemand effectief uithuis zet er een begeleidingsaanbod werd gedaan om te voorkomen dat men effectief uithuis wordt gezet. 

Contact

annelien.dierick@elzwaasland.be