Geïntegreerde zorg in België - Uw mening telt

  • 28 december 2021

In opdracht van het kabinet van de minister van Volksgezondheid lanceert het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) een studie over de stand van zaken van geïntegreerde zorg in België.

Details omtrent deze studie kunnen worden geraadpleegd op de website van het KCE.

In het kader van deze studie kregen wij (adviesbureau ShiftN, UCLouvain en PAQS) opdracht van het KCE om een bevraging te organiseren bij professionals werkzaam in de gezondheids- en/of welzijnssector met ervaring in geïntegreerde zorg.  

Graag nodigen we u dan ook uit om VOOR 8 januari 2022 een vragenlijst in te vullen over het beleid inzake geïntegreerde zorg en de maturiteit ervan. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 45 minuten tijd in beslag nemen. Hierbij is het mogelijk om de vragenlijst te pauzeren en in verschillende keren in te vullen.  

 

Via onderstaande link is de Nederlandstalige versie van de vragenlijst beschikbaar:  

https://nl.surveymonkey.com/r/2021-KCE-GZ

 

De resultaten van deze bevraging worden gebruikt om discussiegroepen samen te stellen met als doel het formuleren van concrete actiepunten voor de verdere implementatie van geïntegreerde zorg. Deze online discussiegroepen vinden plaats in februari. Wij hopen dan van gedachten te kunnen wisselen met u. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u uw contactgegevens achterlaten aan het einde van de vragenlijst. 

 

Kent u nog andere mensen die geïnteresseerd zouden zijn in deelname aan deze studie, aarzel dan niet deze e-mail aan hen door te sturen! Hierdoor kunnen we hopelijk een breed scala aan mensen bereiken die hun mening willen geven over geïntegreerde zorg.

Moest u hierdoor verschillende e-mails ontvangen, verontschuldigen we ons voor dit ongemak.  

Bij vragen of technische problemen kan u contact opnemen met Susanne Op de Beeck (so@shiftn.com). 

 

Alvast bedankt voor uw deelname aan onze studie, ondanks de huidige omstandigheden! 

Hartelijke groet, 

Team ShiftN, UCLouvain IRSS & PAQS, in opdracht van het KCE 

 

Susanne Op de Beeck 

Philippe Vandenbroeck 

Anne-Sophie Lambert 

Jean Macq 

Olivier Schmitz 

Denis Herbaux