Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

  • 26 november 2021

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 22 november 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids (PDF, 6.5 MB) gevalideerd (versie 8.0). (Zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen (PDF, 255 KB) van de generieke gids)

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie hebben voornamelijk betrekking op het feit dat het opnieuw verplicht is om met ingang van 20 november 2021 een mondmasker te dragen wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, evenals bij verplaatsingen in binnenruimtes. De nadruk wordt ook gelegd op de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, te controleren met behulp van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in binnenruimtes waar veel personen samenzijn. Tijdens lunch- en pauzemomenten moet de afstand van 1,5 meter ook worden gerespecteerd en deze momenten moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden.