Georges Smet Fonds voor scholen in Sint-Niklaas

  • 2 mei 2022

Het Georges Smet Fonds vzw wil kinderen van gezinnen in armoede of ( ‘wees’) kinderen van wie beide ouders overleden zijn of, al dan niet tijdelijk, niet kunnen instaan voor de zorg voor hun kinderen helpen om financiële drempels te overwinnen die een succesvolle schoolloopbaan in de weg staan, en bij het betrekken van een zelfstandige woning.

Het Fonds voorziet hiervoor individuele en collectieve toelagen op aanvraag.    

Scholen en organisaties die in Sint-Niklaas gevestigd zijn en bijdragen tot het onderwijs of de opleiding van deze kinderen, kunnen bij dit Fonds een aanvraagformulier voor een individuele toelage indienen ter ondersteuning van deze jongere.  Per leeftijdscategorie zijn er maxima bepaald en kan men kiezen voor een forfaitaire toelage of voor een toelage voor effectieve kosten.  

Voor meer informatie kan er aangesloten worden op het informatie- en ontmoetingsmoment waarop goede praktijkvoorbeelden en verdere informatie kunnen uitgewisseld worden.

Welkom op donderdag 12 mei 2022 van 10.30 tot 12 (of 13 uur mét lunch) in de Variant,  Zaal Mohair/Merino, Lamstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.

Wie graag wil deelnemen kan bevestigen via Welzijnshuis@sint-niklaas.be ,  met vermelding van aantal personen,  welke school of organisatie je vertegenwoordigt,  en of je al dan niet wil deelnemen aan de broodjeslunch.