Gezondheidsgids brengt jouw gezondheidsrisico's in kaart en geeft je meteen advies

  • 4 augustus 2022

De Gezondheidsgids is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de aanbevolen preventieve activiteiten bundelt op jouw maat. Via een vragenlijst wordt een risicoprofiel berekend op basis waarvan gepersonaliseerde gezondheidsadviezen worden gegenereerd.

Dit stelt huisartsen in staat om doelgerichte maatregelen voor te stellen die burgers/patiënten kunnen nemen om hun risico op een (chronische) ziekte te verkleinen, en dus langer gezond te blijven.

Sinds 2013 is de Gezondheidsgids erkend als bevolkingsonderzoek. In een bevolkingsonderzoek wordt een doelgroep gescreend op afwijkingen die kunnen wijzen op zo’n risico of ziekte. Bevolkingsonderzoeken hebben tot doel, de nadelen van die risico's of ziekten in te perken of de kans op herstel te verhogen. Doordat de Gezondheidsgids gebaseerd is op gevalideerde richtlijnen, is het zeker dat de voordelen van screening door de Gezondheidsgids, opwegen tegen de nadelen. 

Digitale versie voor huisarts én patiënt

Waar de Gezondheidsgids oorspronkelijk bestond uit een papieren vragenlijst met een aparte verwerkingsmodule en handleiding, werd deze tool de afgelopen jaren gedigitaliseerd tot een eForm die zowel door de huisarts als door de burger/patiënt zelf kan worden gebruikt. Naast het automatiseren van de gegevensverwerking, biedt deze digitale versie het voordeel dat vragen specifiek aangepast worden aan leeftijd en geslacht, en dat verdiepende vragen kunnen ingevoegd worden op basis van eerder gegeven antwoorden.

Aan de slag als burger/patiënt?

De burger/patiënt vult de vragenlijst zelf in op www.gezondheidsgids.be of doet dit eventueel samen met de eigen huisarts.

Op basis van de antwoorden, krijgt de burger/patiënt gepersonaliseerd advies.

De burger/patiënt kan ervoor kiezen om de antwoorden en het advies te delen met de eigen huisarts. Deze kan de resultaten in het medisch dossier bekijken, en aanvullen en/of corrigeren waar nodig. Op die manier kan de huisarts ondersteunen in het opstellen van een persoonlijk preventieplan, en het opvolgen ervan.