GGZ in tijden van COVID-19: een overzicht

  • 1 april 2020

Vanuit Het PAKT probeert men een overzicht te bieden van de werking van een aantal GGZ partners. Kort gezegd: welke hulverlening wordt momenteel nog aangeboden? De link met de GGZ-partners uit Oost-Vlaanderen kan je hier terug vinden. 

Het PAKT tracht zoveel mogelijk partners hiervan op de hoogte te brengen in de hoop dat er geen  dubbel werk verzet wordt.  Bij twijfel rond een oriëntatievraag kan er nog steeds contact opgenomen worden met het Netwerkpunt via het nummer 09/216.74.70 of via netwerkpunt@pakt.be.

Veel organisaties binnen de GGZ passen hun hulpverlening op dit moment aan gezien de maatregelen.  In sommige gevallen ontstaan er zelfs nieuwe initiatieven om tegemoet te komen aan de vragen van hulpverleners en cliënten. Indien u  weet heeft van dergelijke initiatieven, kunt u het Netwerkpunt hiervan op de hoogte brengen? Dit zorgt binnen de werking van het Netwerkpunt opnieuw voor een betere doorverwijzing en zo kunnen deze zaken gebundeld worden en doorgegeven worden aan andere hulpverleners.