(GRATIS) WEBINAR : HERVORMING VAN DE EERSTELIJNSZORG: VERSTERKING OF VERSNIPPERING?

  • 17 september 2020

Dinsdag 6 OKTOBER 2020 om 20h

Definitieve uitnodiging volgt

Toelichting rond de huidige innovaties binnen de Eerstelijnszorg (vanuit het perspectief van de overheid én de praktijk) en rond de meerwaarde van de zorgraden binnen de Eerstelijnszones (ELZ)

PROGRAMMA

Dhr. Wouter Beke (CD&V) Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Toelichting bij de rol van zorgverstrekkers binnen de hernieuwde eerstelijnszorg – Wat wordt van zorgverstrekkers nu precies verwacht?

Mevr. Caroline Verlinde Directeur Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) Toelichting bij de (individuele) ondersteuning die vanuit het VIVEL wordt geboden aan de verschillende zorgverstrekkers binnen de Eerste Lijn om de hervorming te doen slagen

Getuigenissen vanuit de praktijk Collega zorgverstrekkers getuigen over hun ervaringen binnen de zorgraden

Vragen en antwoorden