Griepvaccins: volgende leveringen voorzien vanaf eind oktober

  • 16 oktober 2020

Griepvaccins: volgende leveringen voorzien vanaf eind oktober 2020

 

Beste leden van de eerstelijnszones,

Graag informeren we jullie over de huidige situatie betreffende de voorraad griepvaccins in de apotheken. Op dit moment kregen de apotheken nog niet al hun bestelde griepvaccins geleverd. Patiënten die nu in de apotheek langskomen voor een griepvaccin, zonder voorafgaande reservatie, komen op een wachtlijst terecht. De betrokken firma’s bevestigen de volgende leveringen van vaccins vanaf eind oktober. Het is van belang hiermee rekening te houden bij de organisatie van vaccinatiemomenten en eventueel bijkomende initiatieven te voorzien.

De aflevering van de griepvaccins verloopt dit jaar anders dan voorbije jaren: zowel de aflevering van de vaccins in de apotheek als de toelevering naar de apotheken verloopt gefaseerd. Door de huidige covid-19-crisis ziet men dit jaar een grotere vraag naar griepvaccinatie.

Eerder dit jaar heeft de Hoge Gezondheidsraad prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie bepaald1 . Apothekers mogen tot 15 november enkel en alleen griepvaccins afleveren aan personen uit deze doelgroepen, op voorschrift van een arts die aangeeft dat de persoon tot een doelgroep behoort. Bij wijze van uitzondering mogen apothekers, zonder voorschrift van een arts, zelf een griepvaccin afleveren met derdebetalersregeling aan alle personen ouder dan 50 jaar.

Met deze gefaseerde aflevering komt ook een gefaseerde toelevering van griepvaccins door de groothandelaars-verdelers aan de apotheken. Bijna twee miljoen griepvaccins (twee derde van de totale hoeveelheid) zijn al geproduceerd en verdeeld naar de groothandelaars-verdelers of de apotheken. In totaal zijn er nog een miljoen griepvaccins die door de betrokken firma’s zullen worden verdeeld2 . Het grootste deel van deze leveringen zijn voorzien eind oktober – begin november (tot midden december).

Wanneer huisartsen risicopatiënten sensibiliseren om een griepvaccin te halen bij hun huisapotheker, is het belangrijk mee te geven dat deze patiënten op een wachtlijst zullen terechtkomen. Heel wat apotheken beschikken op dit moment immers over onvoldoende griepvaccins omwille van de gefaseerde leveringen door de firma’s. In het kader van vaccinatiemomenten- of dagen die op verschillende plaatsen door huisartsen worden georganiseerd, willen we vragen de nodige maatregelen te treffen (uitstellen van de vaccinatiemomenten, bijkomend vaccinatiemoment in december …), aangezien nog niet alle patiënten over een vaccin zullen beschikken.

Het lijkt erop dat niet iedereen die dit jaar een griepvaccin wenst, er een zal kunnen krijgen. De overheid bestelde er 10% meer dan vorig jaar, maar wellicht zal dit onvoldoende zijn. Nochtans heeft de apotheeksector gepleit voor een substantiële verhoging van het aantal vaccins dit jaar. Maar naar productie toe, is dit allesbehalve evident. Het FAGG volgt de verdeling op de voet op en stuurt bij waar nodig.

Voor zorgverstrekkers blijft het belangrijk om de risicogroepen zoveel mogelijk te sensibiliseren om een griepvaccin te halen, en om de personen die een griepvaccin vragen maar niet tot een risicogroep horen, te wijzen op de voorrangsregel die geldt tot en met 15 november, echter zonder de zekerheid dat er na die datum nog voldoende griepvaccins zullen zijn.

De Vlaamse en Brusselse apothekers zijn bekommerd om de vaccinatiegraad, maar kunnen op dit moment niet meer doen dan vragen om geduld en begrip. Zij stellen alles in het werk om, samen met de andere betrokkenen,zoveel mogelijk risicopatiënten te voorzien van een griepvaccin.

Collegiale groeten,

Hilde Deneyer, Algemeen Directeur Vlaams Apothekers Netwerk

Dirk Vos, Voorzitter Vlaams Apothekers Netwerk 1

https://www.fagg-afmps.be/nl/news/griepvaccinatie_2020_2021_gefaseerd_met_prioriteit_voor_risicogroepen 2

https://www.fagg-afmps.be/nl/news/griepvaccin_nog_een_miljoen_dosissen_zijn_op_komst_en_zullen_eind_oktober_begin_november_worden