Help mee de (na)zorg voor kankerpatiënten te verbeteren door het invullen van de vragenlijst!

  • 3 maart 2022

Kom op tegen Kanker zet zich in voor een betere transmurale zorg, letterlijk ‘zorg door de muren heen’. Idealiter sluit de kankerzorg in het ziekenhuis naadloos aan op de zorg in de thuisomgeving en omgekeerd, echter zou een vragenlijst verbeteracties kunnen opsporen. 

De Universiteit Antwerpen o.l.v. Prof. dr. Guido Van Hal, wil nu samen met Kom op tegen Kanker, de wetenschappelijke geldigheid of ‘validiteit’ van de vragenlijst nagaan zodat deze in de toekomst in heel Vlaanderen kan worden gebruikt. Dit doen ze door deze vragenlijst uit te testen bij patiënten en zorgverleners in het ziekenhuis en in de thuiszorg. 

U kan de vragenlijst invullen tot 31 maart 2022!