(Her)bekijk deze interessante vormingsavond 'COVID en motivatie', georganiseerd door ELZ Scheldekracht!

  • 19 januari 2022

Op 13 januari 2022 organiseerden wij vanuit ELZ Scheldekracht een boeiende masterclass over COVID en motivatie. Wij kijken dankbaar terug op deze vormingsavond waar meer dan 350 professionals en vrijwilligers actief in zorg en welzijn hebben aan deelgenomen.

Sprekers en programma

  • Minister Frank Vandenbrouck gaf een motiverende inleiding met grote dankwoorden naar o.a. alle eerstelijnsprofessionals.

"De eerstelijnszones hebben dat in Vlaanderen uitstekend gedaan en misschien is daarmee voor een stuk ook het nut bewezen van de organisatie van de eerstelijn in Eerstelijnszones. Maar los van structuren en organisatie, is dit een zaak geweest van enorm veel inzet. Van ethiek van zeer veel mensen die zich in zo’n crisis inzetten voor het algemeen belang."

  • Prof Dr. Pierre Vandamme, een van Vlaanderens topwetenschappers als het gaat over infectieziektes, had het voornamelijk over de boostervaccinaties, de omikronvariant en de vaccinatie bij kinderen.

Bekijk de powerpointpdf bestandPowerpoint_VanDamme (7.15 MB)

  • Prof. Maarten Vansteenkiste, een hoogleraar in de ontwikkelings- en motivatiepsychologie werkzaam aan de Universiteit Gent, is gespecialiseerd in de vraag hoe we kinderen en volwassenen duurzaam kunnen motiveren in diverse levensdomeinen, zoals opvoeding, onderwijs, werk, en gezondheidspromotie. Hij ging dieper in op hoe je motiverend kan communiceren in crisistijden naar burgers, patiënten en cliënten, zowel wat betreft het blijven volgen van de COVID-19 maatregelen alsook wat betreft de bereidheid tot de (booster)prik.

Bekijk de powerpointpdf bestandPowerpoint_Vansteenkiste (3.98 MB)

Bekijk 'de COVID-19 vaccinatie toolkit' met hulpmiddelen voor ouders en verzorgers van kinderen van 5 tot 11 jaar die het vaccin zullen krijgen: pdf bestandToolkit (949 kB)

(Her)bekijk de opname

Klik hier om de opname te (her)bekijken. Deze is nog toegankelijk tot en met 13/03/2022.