Herinnering: extra oproep LEADER (restmiddelen 2014-2020)

  • 7 juni 2021

De Plaatselijke Groepen van LEADER Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland herinneren jullie graag nog eens aan de deadline van 16 juni 2021 voor het aanmelden van een projectidee voor de oproep van LEADER (restmiddelen 2014-2020). Naast deze oproep werd er ook een tweede oproep gelanceerd voor LEADER-projecten tijdens de overgangsperiode 2021-2022. Alle info rond de andere oproep vind je op deze pagina.  

Aan deze extra oproep (restmiddelen 2014-2020) zijn een aantal beperkingen verbonden:

  • De goedgekeurde projecten lopen 1,5 jaar. Ze gaan van start op 1 januari 2022 en lopen af op 30 juni 2023. Verlenging is niet mogelijk!
  • Er zijn slechts beperkte middelen beschikbaar, hierdoor zullen de Plaatselijke Groepen selectiever te werk gaan bij de aanmelding van projectideeën.
  • Elke regio zal andere klemtonen leggen, zie onder.

 
Verschillende invalshoek per regio

Grensregio Waasland

De Plaatselijke Groep Grensregio Waasland lanceert een normale oproep, waarbij de projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Vlaamse Ardennen
Heb je een innovatief idee gekregen bij de deelname in voorgaande projecten? Is er een concrete realisatie naar boven gekomen? De Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen zet in op nieuwe, kleinschalige realisaties op basis van afgelopen of lopende projecten. De projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Voor deze oproep is er een geschat budget van 30.000 euro beschikbaar.

Meetjesland
De Plaatselijke Groep Meetjesland lanceert een oproep volgens de bepalingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie, waarbij enkel wordt ingezet op thema 1, doelstelling 2: duurzaamheid en lokale productie als strategie om de identiteit van het Meetjesland als agrovoedingsregio te versterken.

Projectidee aanmelden

 
Projectideeën moeten ten laatste op 16 juni (12u 's middags) aangemeld worden via het aanmeldingsformulier.


De volgende stap is de indiening via het e-loket op 27 september 2021. Goedgekeurde projecten starten op 1 januari 2022.

Alle informatie en een overzicht van de procedure kan je terugvinden op onze website.

Meer info

Contacteer de coördinator van jouw regio:

- LEADER Grensregio Waasland - Andy Bourriez - 09 267 86 73 - platteland@oost-vlaanderen.be
- LEADER Meetjesland - Nicolas Cammaert - 09 267 87 16 - platteland@oost-vlaanderen.be
- LEADER Vlaamse Ardennen - Céleste Schoutteet - 09 267 86 85 - platteland@oost-vlaanderen.be

 

LEADER_Oost_Vlaanderen_zonder_VLM_5_1.gif
lijn_grijs.gif
Plattelandsloket | PAC Het Zuid - Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent | tel. 09 267 86 61
platteland@oost-vlaanderen.be | www.plattelandsloket.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Leentje Grillaert