Het belang van het betalen van de ziekenfondsbijdrage

  • 14 oktober 2021

ziekenfondsInformatiebrief Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen.

Aan de organisaties die mensen financieel ondersteunen en begeleiden.

Wat gebeurt er als je je lidgeld bij je ziekenfonds niet betaalt?

Wie aansluit bij een ziekenfonds betaalt een aanvullende bijdrage (het ‘lidgeld’). Door de betaling van die bijdrage geniet je van alle voordelen en diensten die je ziekenfonds aanbiedt. Die voordelen zijn vaak een aanvulling op de beperkte tussenkomsten vanuit de verplichte ziekteverzekering (bijvoorbeeld een extra tussenkomst voor een bril). In sommige gevallen bieden ze ook een terugbetaling, waar de verplichte ziekteverzekering geen terugbetaling voorziet. Betaal je die bijdrage niet, dan heb je geen recht op deze voordelen. Door een aanpassing van de wetgeving gaan de gevolgen bij een niet-betaling nu een pak verder dan enkel het voordelenpakket. Leden die eind dit jaar gedurende een periode van 24 tot 36 maanden hun aanvullende bijdrage niet hebben betaald, worden nu niet enkel uitgesloten van hun recht op aanvullende verzekering. De uitsluiting geldt eveneens voor wie aangesloten is bij een hospitalisatie-, tand- of andere bijkomende verzekering! Die maatregel gaat vanaf 01.01.2022 in. Concreet betekent dit dat al wie sinds 1 januari 2019 gedurende een periode van 24 tot 36 maanden de aanvullende bijdrage niet heeft betaald, op 1 januari 2022 “geschorst” wordt. De bijdragen met terugwerkende kracht betalen zal vanaf die datum ook niet meer kunnen. Wil je opnieuw van de voordelen genieten, dan kan dat, maar enkel na het doorlopen van een wachtperiode van 2 jaar. Tijdens deze wachtperiode is er geen recht op voordelen, ook al is de bijdrage nu wel betaald. Concreet: wie in 2019, 2020 en 2021 de bijdrage niet betaald heeft voor een periode van 24 tot 36 maanden, wordt uitgesloten in 2022 en 2023. Er is pas terug recht vanaf 2024 als de bijdragen 2022 en 2023 volledig betaald zijn. De schorsing geldt ook voor wie aangesloten was bij een dienst van de vrije verzekering (hospitalisatieverzekering, tand verzekering, ...). Ook al betaalde je de bijdrage voor deze dienst, je zal hiervoor opnieuw moeten aansluiten en een nieuwe wachttijd doorlopen.

Een voorbeeld. Peter heeft het financieel moeilijk en beslist om zowel in 2019, 2020 en 2021 geen aanvullende bijdrage bij zijn ziekenfonds te betalen voor een periode van 24 tot 36 maanden. Hij betaalt wel voor zijn hospitalisatieverzekering. Hij vindt dit belangrijk, want als hij in het ziekenhuis ligt kan de factuur hoog oplopen. Peter kreeg al enkele brieven van zijn ziekenfonds, maar gaat er van uit dat hij niet in de problemen komt. Op 1/1/2022 wordt Peter geschorst bij de aanvullende verzekering. Wil hij opnieuw genieten van de voordelen, dan moet hij eerst 2 jaar lang zijn bijdrage betalen. Pas vanaf het 3 de jaar komt hij terug voor een tussenkomst in aanmerking. Hij wordt echter ook geschorst van zijn hospitalisatieverzekering. Als hij verder aangesloten wenst te blijven, moet hij een volledig nieuwe aanvraag doen, en opnieuw een wachttijd doorlopen. Als hij in deze wachttijd een opname heeft, zal hij geen tussenkomst kunnen krijgen van de hospitalisatieverzekering.

Graag doen we hierbij een oproep, om het belang van het betalen van de ziekenfondsbijdrage te duiden bij jullie cliënten. Wie vragen heeft hierover kan bij het betrokken ziekenfonds terecht.

Namens de Diensten Maatschappelijk Werk in Vlaams-Brabant en Brussel.