Het medicatieschema: een belangrijk hulpmiddel in het vaccinatiecentrum

  • 23 maart 2021

Het medicatieschema is een belangrijk hulpmiddel bij de medische anamnese in het vaccinatiecentrum voor bepaalde doelgroepen (oa. huidige doelgroep van 65-plussers). We merken in een eerste evaluatie dat velen dit niet (bij)hebben.

Jullie kunnen hier als sleutelfiguur in de zorg mee een ondersteunende rol in spelen. Mogen we jullie vragen om jullie patiënten en/of cliënten te motiveren om hun medicatieschema mee te brengen naar het vaccinatiecentrum. Op die manier wordt de efficiëntie van het vaccinatieproces geoptimaliseerd.

Alvast bedankt om hier aandacht aan te schenken en samen op naar de 70 procent vaccinatiegraad!